Välmeriterad besiktningsman
RH Energi- & VVS-konsult AB startades 2003 av Roland Holmqvist, som dessförinnan jobbat drygt 24 år på Ångpanneföreningen. Som konsult inom energi- och VVS-teknik blir han idag kontrakterad av framför allt kommuner, landsting samt industri- och byggföretag i samband med nybyggen. Andra uppdrag handlar om besiktningsverksamhet, bland annat för Skanska och NCC som stått för många nybyggen i området och där han är med under hela byggprocessen genom kontinuerliga förbesiktningar vartefter bygget fortskrider. Han blir ibland också anlitad som expert för att avge ett opartiskt utlåtande i olika tvister.

Ett speciellt uppdrag Roland fick handlade om att fungera som byggledare för VVS-installationerna i Citytunneln, vilket kom att uppta i stort sett hela hans tid från 2008 till 2010. Efter alla år har Roland sett de flesta typer av anläggningar och vet vilka brister som kan förekomma, vilket innebär att han kan ge olika råd för att minimera riskerna för framtida problem. Dessutom kommer hela tiden nya lagar och förordningar i takt med att byggnormer och annat utvecklas, vilket innebär att han hela tiden måste hålla sig àjour med utvecklingen inom branschen.

RH Energi- & VVS-konsult AB

Bransch:
VVS

Telefon: 0705-81 12 38
Fax: 040-601 40 30


Email:
roland.holmqvist@rh-vvs.se

Adress:
RH Energi- & VVS-konsult AB
Box 60100
21610 Limhamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN